Punte a cuspide

Codice Descrizione DiametroLunghezza PuntedD1D2L1 L.UtileL2L Totale Disp.
TPDB-3XD
12355323 TPDB280-32-3 PUNTA A CUSPIDE
12355325 TPDB300-32-3 PUNTA A CUSPIDE
12355326 TPDB150-20-3 PUNTA A CUSPIDE
12355328 TPDB185-25-3 PUNTA A CUSPIDE
12355345 TPDB270-32-3 PUNTA A CUSPIDE
12355365 TPDB110-16-3 PUNTA A CUSPIDE
12355367 TPDB320-32-3 PUNTA A CUSPIDE
12355372 TPDB195-25-3 PUNTA A CUSPIDE
12355454 TPDB290-32-3 PUNTA A CUSPIDE
12355456 TPDB145-16-3 PUNTA A CUSPIDE
12355458 TPDB180-25-3 PUNTA A CUSPIDE
12355476 TPDB260-32-3 PUNTA A CUSPIDE
12355495 TPDB105-16-3 PUNTA A CUSPIDE
12355497 TPDB310-32-3 PUNTA A CUSPIDE
12355500 TPDB155-20-3 PUNTA A CUSPIDE
12355502 TPDB190-25-3 PUNTA A CUSPIDE
12355518 TPDB235-25-3 PUNTA A CUSPIDE
12355540 TPDB115-16-3 PUNTA A CUSPIDE
12355541 TPDB130-16-3 PUNTA A CUSPIDE
12355547 TPDB200-25-3 PUNTA A CUSPIDE
12355548 TPDB215-25-3 PUNTA A CUSPIDE
12355565 TPDB245-32-3 PUNTA A CUSPIDE
12355577 TPDB100-16-3 PUNTA A CUSPIDE
12355585 TPDB125-16-3 PUNTA A CUSPIDE
12355592 TPDB210-25-3 PUNTA A CUSPIDE
12355609 TPDB255-32-3 PUNTA A CUSPIDE
90448704 TPDB320-32-3 USATO PUNTA A INSERTI TPDB
59048286 TPDB300-32-3 USATO PUNTA A INSERTI TPDB
TPDB-5XD
12355333 TPDB240-32-5 PUNTA A CUSPIDE
12355374 TPDB185-25-5 PUNTA A CUSPIDE
12355376 TPDB215-25-5 PUNTA A CUSPIDE
12355380 TPDB310-32-5 PUNTA A CUSPIDE
12355401 TPDB125-16-5 PUNTA A CUSPIDE
12355419 TPDB225-25-5 PUNTA A CUSPIDE
12355421 TPDB260-32-5 PUNTA A CUSPIDE
12355463 TPDB235-25-5 PUNTA A CUSPIDE
12355465 TPDB280-32-5 PUNTA A CUSPIDE
12355491 TPDB160-20-5 PUNTA A CUSPIDE
12355505 TPDB195-25-5 PUNTA A CUSPIDE
12355507 TPDB245-32-5 PUNTA A CUSPIDE
12355509 TPDB300-32-5 PUNTA A CUSPIDE
12355551 TPDB205-25-5 PUNTA A CUSPIDE
12355554 TPDB255-32-5 PUNTA A CUSPIDE
12355579 TPDB130-16-5 PUNTA A CUSPIDE
12355580 TPDB145-16-5 PUNTA A CUSPIDE
12355597 TPDB230-25-5 PUNTA A CUSPIDE
12355599 TPDB270-32-5 PUNTA A CUSPIDE
12355446 TPDB135-16-5 PUNTA A CUSPIDE
79150350 TPDB165-20-5 USATO PUNTA A INSERTI TPDB
28531712 TPDB130-16-5 USATO PUNTA A INSERTI TPDB
TPDB-8XD
12355337 TPDB190-25-8 PUNTA A CUSPIDE
12355338 TPDB205-25-8 PUNTA A CUSPIDE
12355340 TPDB240-32-8 PUNTA A CUSPIDE
12355342 TPDB290-32-8 PUNTA A CUSPIDE
12355363 TPDB145-16-8 PUNTA A CUSPIDE
12355383 TPDB215-25-8 PUNTA A CUSPIDE
12355387 TPDB310-32-8 PUNTA A CUSPIDE
12355427 TPDB225-25-8 PUNTA A CUSPIDE
12355429 TPDB260-32-8 PUNTA A CUSPIDE
12355448 TPDB105-16-8 PUNTA A CUSPIDE
12355451 TPDB165-20-8 PUNTA A CUSPIDE
12355468 TPDB185-25-8 PUNTA A CUSPIDE
12355471 TPDB235-25-8 PUNTA A CUSPIDE
12355473 TPDB280-32-8 PUNTA A CUSPIDE
12355492 TPDB115-16-8 PUNTA A CUSPIDE
12355512 TPDB195-25-8 PUNTA A CUSPIDE
12355515 TPDB245-32-8 PUNTA A CUSPIDE
12355517 TPDB300-32-8 PUNTA A CUSPIDE
12355562 TPDB255-32-8 PUNTA A CUSPIDE
12355564 TPDB320-32-8 PUNTA A CUSPIDE
12355604 TPDB230-25-8 PUNTA A CUSPIDE
12355606 TPDB270-32-8 PUNTA A CUSPIDE
12355625 TPDB110-16-8 PUNTA A CUSPIDE
12355626 TPDB125-16-8 PUNTA A CUSPIDE
12355449 TPDB135-16-8 PUNTA A CUSPIDE
89054465 TPDB310-32-8 USATO COME NUOVO PUNTA A INSERTI TPDB
76356301 TPDB170-20-8 USATO PUNTA A INSERTI TPDB
17756719 TPDB255-32-8 USATO PUNTA A INSERTI TPDB
TPDB-H-3XD
70959814 TPDB220-25-3-H USATO PUNTA A INSERTI TPDB
TPDB-H-4XD
44160451 TPDB180-20-4-H USATO COME NUOVO PUNTA A INSERTI TPDB
TPDB-P-10XD
12355346 TPDB130-16-10-P PUNTA A CUSPIDE
12355347 TPDB165-20-10-P PUNTA A CUSPIDE
12355348 TPDB200-25-10-P PUNTA A CUSPIDE
12355349 TPDB235-25-10-P PUNTA A CUSPIDE
12355350 TPDB280-32-10-P PUNTA A CUSPIDE
12355390 TPDB115-16-10-P PUNTA A CUSPIDE
12355391 TPDB150-20-10-P PUNTA A CUSPIDE
12355392 TPDB185-25-10-P PUNTA A CUSPIDE
12355393 TPDB220-25-10-P PUNTA A CUSPIDE
12355394 TPDB255-32-10-P PUNTA A CUSPIDE
12355395 TPDB320-32-10-P PUNTA A CUSPIDE
12355433 TPDB100-16-10-P PUNTA A CUSPIDE
12355434 TPDB135-16-10-P PUNTA A CUSPIDE
12355435 TPDB170-20-10-P PUNTA A CUSPIDE
12355436 TPDB205-25-10-P PUNTA A CUSPIDE
12355437 TPDB240-32-10-P PUNTA A CUSPIDE
12355438 TPDB290-32-10-P PUNTA A CUSPIDE
12355477 TPDB120-16-10-P PUNTA A CUSPIDE
12355478 TPDB155-20-10-P PUNTA A CUSPIDE
12355479 TPDB190-25-10-P PUNTA A CUSPIDE
12355480 TPDB225-25-10-P PUNTA A CUSPIDE
12355481 TPDB260-32-10-P PUNTA A CUSPIDE
12355520 TPDB105-16-10-P PUNTA A CUSPIDE
12355521 TPDB140-16-10-P PUNTA A CUSPIDE
12355522 TPDB175-20-10-P PUNTA A CUSPIDE
12355523 TPDB210-25-10-P PUNTA A CUSPIDE
12355524 TPDB245-32-10-P PUNTA A CUSPIDE
12355525 TPDB300-32-10-P PUNTA A CUSPIDE
12355567 TPDB125-16-10-P PUNTA A CUSPIDE
12355568 TPDB160-20-10-P PUNTA A CUSPIDE
12355569 TPDB195-25-10-P PUNTA A CUSPIDE
12355570 TPDB230-25-10-P PUNTA A CUSPIDE
12355571 TPDB270-32-10-P PUNTA A CUSPIDE
12355610 TPDB110-16-10-P PUNTA A CUSPIDE
12355611 TPDB145-16-10-P PUNTA A CUSPIDE
12355612 TPDB180-25-10-P PUNTA A CUSPIDE
12355613 TPDB215-25-10-P PUNTA A CUSPIDE
12355614 TPDB250-32-10-P PUNTA A CUSPIDE
12355615 TPDB310-32-10-P PUNTA A CUSPIDE
47783257 TPDB100-16-10-P USATO COME NUOVO PUNTA A INSERTI TPDB
23405896 TPDB190-25-10-P USATO PUNTA A INSERTI TPDB
TPDB-P-12XD
12355351 TPDB110-16-12-P PUNTA A CUSPIDE
12355352 TPDB145-16-12-P PUNTA A CUSPIDE
12355353 TPDB180-25-12-P PUNTA A CUSPIDE
12355354 TPDB215-25-12-P PUNTA A CUSPIDE
12355355 TPDB270-32-12-P PUNTA A CUSPIDE
12355396 TPDB130-16-12-P PUNTA A CUSPIDE
12355397 TPDB165-20-12-P PUNTA A CUSPIDE
12355398 TPDB200-25-12-P PUNTA A CUSPIDE
12355399 TPDB250-32-12-P PUNTA A CUSPIDE
12355400 TPDB310-32-12-P PUNTA A CUSPIDE
12355439 TPDB115-16-12-P PUNTA A CUSPIDE
12355440 TPDB150-20-12-P PUNTA A CUSPIDE
12355441 TPDB185-25-12-P PUNTA A CUSPIDE
12355442 TPDB220-25-12-P PUNTA A CUSPIDE
12355443 TPDB235-25-12-P PUNTA A CUSPIDE
12355444 TPDB280-32-12-P PUNTA A CUSPIDE
12355482 TPDB100-16-12-P PUNTA A CUSPIDE
12355483 TPDB135-16-12-P PUNTA A CUSPIDE
12355484 TPDB170-20-12-P PUNTA A CUSPIDE
12355485 TPDB205-25-12-P PUNTA A CUSPIDE
12355486 TPDB255-32-12-P PUNTA A CUSPIDE
12355487 TPDB320-32-12-P PUNTA A CUSPIDE
12355526 TPDB120-16-12-P PUNTA A CUSPIDE
12355527 TPDB155-20-12-P PUNTA A CUSPIDE
12355528 TPDB190-25-12-P PUNTA A CUSPIDE
12355529 TPDB225-25-12-P PUNTA A CUSPIDE
12355530 TPDB240-32-12-P PUNTA A CUSPIDE
12355531 TPDB290-32-12-P PUNTA A CUSPIDE
12355572 TPDB105-16-12-P PUNTA A CUSPIDE
12355573 TPDB140-16-12-P PUNTA A CUSPIDE
12355574 TPDB175-20-12-P PUNTA A CUSPIDE
12355575 TPDB210-25-12-P PUNTA A CUSPIDE
12355576 TPDB260-32-12-P PUNTA A CUSPIDE
12355616 TPDB125-16-12-P PUNTA A CUSPIDE
12355617 TPDB160-20-12-P PUNTA A CUSPIDE
12355618 TPDB195-25-12-P PUNTA A CUSPIDE
12355619 TPDB230-25-12-P PUNTA A CUSPIDE
12355620 TPDB245-32-12-P PUNTA A CUSPIDE
12355621 TPDB300-32-12-P PUNTA A CUSPIDE
TPDB-P-3XD
12355327 TPDB165-20-3-P PUNTA A CUSPIDE
12355329 TPDB200-25-3-P PUNTA A CUSPIDE
12355330 TPDB215-25-3-P PUNTA A CUSPIDE
12355344 TPDB245-32-3-P PUNTA A CUSPIDE
12355356 TPDB100-16-3-P PUNTA A CUSPIDE
12355366 TPDB280-32-3-P PUNTA A CUSPIDE
12355368 TPDB230-25-3-P PUNTA A CUSPIDE
12355369 TPDB140-16-3-P PUNTA A CUSPIDE
12355371 TPDB175-20-3-P PUNTA A CUSPIDE
12355389 TPDB255-32-3-P PUNTA A CUSPIDE
12355408 TPDB300-32-3-P PUNTA A CUSPIDE
12355411 TPDB150-20-3-P PUNTA A CUSPIDE
12355413 TPDB185-25-3-P PUNTA A CUSPIDE
12355432 TPDB270-32-3-P PUNTA A CUSPIDE
12355452 TPDB110-16-3-P PUNTA A CUSPIDE
12355453 TPDB125-16-3-P PUNTA A CUSPIDE
12355455 TPDB320-32-3-P PUNTA A CUSPIDE
12355457 TPDB160-20-3-P PUNTA A CUSPIDE
12355459 TPDB195-25-3-P PUNTA A CUSPIDE
12355460 TPDB210-25-3-P PUNTA A CUSPIDE
12355475 TPDB240-32-3-P PUNTA A CUSPIDE
12355496 TPDB120-16-3-P PUNTA A CUSPIDE
12355498 TPDB225-25-3-P PUNTA A CUSPIDE
12355499 TPDB135-16-3-P PUNTA A CUSPIDE
12355501 TPDB170-20-3-P PUNTA A CUSPIDE
12355503 TPDB205-25-3-P PUNTA A CUSPIDE
12355519 TPDB250-32-3-P PUNTA A CUSPIDE
12355532 TPDB220-25-3-P PUNTA A CUSPIDE
12355542 TPDB290-32-3-P PUNTA A CUSPIDE
12355544 TPDB145-16-3-P PUNTA A CUSPIDE
12355546 TPDB180-25-3-P PUNTA A CUSPIDE
12355566 TPDB260-32-3-P PUNTA A CUSPIDE
12355584 TPDB105-16-3-P PUNTA A CUSPIDE
12355586 TPDB310-32-3-P PUNTA A CUSPIDE
12355589 TPDB155-20-3-P PUNTA A CUSPIDE
12355591 TPDB190-25-3-P PUNTA A CUSPIDE
12355608 TPDB235-25-3-P PUNTA A CUSPIDE
12355629 TPDB115-16-3-P PUNTA A CUSPIDE
12355630 TPDB130-16-3-P PUNTA A CUSPIDE
34643171 TPDB250-32-3-P USATO PUNTA A INSERTI TPDB
31849123 TPDB150-20-3-P USATO PUNTA A INSERTI TPDB
TPDB-P-5XD
12355318 TPDB205-25-5-P PUNTA A CUSPIDE
12355320 TPDB155-20-5-P PUNTA A CUSPIDE
12355321 TPDB185-25-5-P PUNTA A CUSPIDE
12355322 TPDB215-25-5-P PUNTA A CUSPIDE
12355324 TPDB150-20-5-P PUNTA A CUSPIDE
12355332 TPDB220-25-5-P PUNTA A CUSPIDE
12355334 TPDB255-32-5-P PUNTA A CUSPIDE
12355336 TPDB320-32-5-P PUNTA A CUSPIDE
12355358 TPDB130-16-5-P PUNTA A CUSPIDE
12355359 TPDB145-16-5-P PUNTA A CUSPIDE
12355360 TPDB160-20-5-P PUNTA A CUSPIDE
12355373 TPDB165-20-5-P PUNTA A CUSPIDE
12355377 TPDB230-25-5-P PUNTA A CUSPIDE
12355379 TPDB270-32-5-P PUNTA A CUSPIDE
12355416 TPDB175-20-5-P PUNTA A CUSPIDE
12355417 TPDB190-25-5-P PUNTA A CUSPIDE
12355420 TPDB240-32-5-P PUNTA A CUSPIDE
12355422 TPDB290-32-5-P PUNTA A CUSPIDE
12355445 TPDB115-16-5-P PUNTA A CUSPIDE
12355462 TPDB200-25-5-P PUNTA A CUSPIDE
12355464 TPDB250-32-5-P PUNTA A CUSPIDE
12355466 TPDB310-32-5-P PUNTA A CUSPIDE
12355489 TPDB125-16-5-P PUNTA A CUSPIDE
12355490 TPDB140-16-5-P PUNTA A CUSPIDE
12355506 TPDB225-25-5-P PUNTA A CUSPIDE
12355508 TPDB260-32-5-P PUNTA A CUSPIDE
12355534 TPDB135-16-5-P PUNTA A CUSPIDE
12355539 TPDB105-16-5-P PUNTA A CUSPIDE
12355549 TPDB170-20-5-P PUNTA A CUSPIDE
12355553 TPDB235-25-5-P PUNTA A CUSPIDE
12355555 TPDB280-32-5-P PUNTA A CUSPIDE
12355578 TPDB110-16-5-P PUNTA A CUSPIDE
12355594 TPDB180-25-5-P PUNTA A CUSPIDE
12355595 TPDB195-25-5-P PUNTA A CUSPIDE
12355596 TPDB210-25-5-P PUNTA A CUSPIDE
12355598 TPDB245-32-5-P PUNTA A CUSPIDE
12355600 TPDB300-32-5-P PUNTA A CUSPIDE
12355622 TPDB120-16-5-P PUNTA A CUSPIDE
12355631 TPDB100-16-5-P PUNTA A CUSPIDE
34180890 TPDB140-16-5-P USATO PUNTA A INSERTI TPDB
TPDB-P-8XD
12355319 TPDB170-20-8-P PUNTA A CUSPIDE
12355339 TPDB220-25-8-P PUNTA A CUSPIDE
12355341 TPDB255-32-8-P PUNTA A CUSPIDE
12355343 TPDB320-32-8-P PUNTA A CUSPIDE
12355362 TPDB130-16-8-P PUNTA A CUSPIDE
12355364 TPDB160-20-8-P PUNTA A CUSPIDE
12355381 TPDB180-25-8-P PUNTA A CUSPIDE
12355382 TPDB195-25-8-P PUNTA A CUSPIDE
12355384 TPDB230-25-8-P PUNTA A CUSPIDE
12355386 TPDB270-32-8-P PUNTA A CUSPIDE
12355402 TPDB110-16-8-P PUNTA A CUSPIDE
12355403 TPDB125-16-8-P PUNTA A CUSPIDE
12355425 TPDB190-25-8-P PUNTA A CUSPIDE
12355426 TPDB205-25-8-P PUNTA A CUSPIDE
12355428 TPDB240-32-8-P PUNTA A CUSPIDE
12355430 TPDB290-32-8-P PUNTA A CUSPIDE
12355450 TPDB145-16-8-P PUNTA A CUSPIDE
12355467 TPDB165-20-8-P PUNTA A CUSPIDE
12355470 TPDB215-25-8-P PUNTA A CUSPIDE
12355472 TPDB250-32-8-P PUNTA A CUSPIDE
12355474 TPDB310-32-8-P PUNTA A CUSPIDE
12355494 TPDB155-20-8-P PUNTA A CUSPIDE
12355510 TPDB100-16-8-P PUNTA A CUSPIDE
12355511 TPDB175-20-8-P PUNTA A CUSPIDE
12355514 TPDB225-25-8-P PUNTA A CUSPIDE
12355516 TPDB260-32-8-P PUNTA A CUSPIDE
12355535 TPDB105-16-8-P PUNTA A CUSPIDE
12355536 TPDB120-16-8-P PUNTA A CUSPIDE
12355537 TPDB135-16-8-P PUNTA A CUSPIDE
12355558 TPDB185-25-8-P PUNTA A CUSPIDE
12355559 TPDB200-25-8-P PUNTA A CUSPIDE
12355561 TPDB235-25-8-P PUNTA A CUSPIDE
12355563 TPDB280-32-8-P PUNTA A CUSPIDE
12355581 TPDB115-16-8-P PUNTA A CUSPIDE
12355582 TPDB140-16-8-P PUNTA A CUSPIDE
12355603 TPDB210-25-8-P PUNTA A CUSPIDE
12355605 TPDB245-32-8-P PUNTA A CUSPIDE
12355607 TPDB300-32-8-P PUNTA A CUSPIDE
12355628 TPDB150-20-8-P PUNTA A CUSPIDE
37450185 TPDB135-16-8-PA USATO
12355627 TPDB135-16-8-P USATO COME NUOVO PUNTA A CUSPIDE
TPDC-1.5XD
15020430 TPDC1.5D-12516-19 PUNTA A CUSPIDE
17145241 TPDC1.5D-19025-28 PUNTA A CUSPIDE
19497368 TPDC1.5D-17020-26 PUNTA A CUSPIDE
32831445 TPDC1.5D-28032-42 PUNTA A CUSPIDE
35438896 TPDC1.5D-16020-24 PUNTA A CUSPIDE
48545656 TPDC1.5D-20025-30 PUNTA A CUSPIDE
63100340 TPDC1.5D-15020-23 PUNTA A CUSPIDE
63835617 TPDC1.5D-30032-45 PUNTA A CUSPIDE
64024903 TPDC1.5D-18025-27 PUNTA A CUSPIDE
63568224 TPDC1.5D-26032-39 PUNTA A CUSPIDE
81353275 TPDC1.5D-21025-31 PUNTA A CUSPIDE
87947375 TPDC1.5D-14516-22 PUNTA A CUSPIDE
95384598 TPDC1.5D-29032-43 PUNTA A CUSPIDE
95404958 TPDC1.5D-24032-36 PUNTA A CUSPIDE
TPDC-10XD
12355934 TPDC10D-16020-160 PUNTA A CUSPIDE
12355935 TPDC10D-27032-270 PUNTA A CUSPIDE
12355942 TPDC10D-14016-140 PUNTA A CUSPIDE
12355943 TPDC10D-24032-240 PUNTA A CUSPIDE
12355959 TPDC10D-12516-125 PUNTA A CUSPIDE
12355960 TPDC10D-21025-210 PUNTA A CUSPIDE
12355969 TPDC10D-18025-180 PUNTA A CUSPIDE
12355970 TPDC10D-29032-290 PUNTA A CUSPIDE
12355976 TPDC10D-15020-150 PUNTA A CUSPIDE
12355982 TPDC10D-26032-260 PUNTA A CUSPIDE
12355990 TPDC10D-13516-135 PUNTA A CUSPIDE
12355991 TPDC10D-23025-230 PUNTA A CUSPIDE
12356000 TPDC10D-12016-120 PUNTA A CUSPIDE
12356001 TPDC10D-20025-200 PUNTA A CUSPIDE
12356009 TPDC10D-17020-170 PUNTA A CUSPIDE
12356010 TPDC10D-28032-280 PUNTA A CUSPIDE
12356015 TPDC10D-14516-145 PUNTA A CUSPIDE
12356016 TPDC10D-25032-250 PUNTA A CUSPIDE
12356021 TPDC10D-13016-130 PUNTA A CUSPIDE
12356022 TPDC10D-22025-220 PUNTA A CUSPIDE
12356034 TPDC10D-19025-190 PUNTA A CUSPIDE
12356035 TPDC10D-30032-300 PUNTA A CUSPIDE
90387625 TPDC10D-20025-200 USATO PUNTA A INSERTI TPDB
TPDC-12XD
12355931 TPDC12D-13516-162 PUNTA A CUSPIDE
12355932 TPDC12D-23025-276 PUNTA A CUSPIDE
12355941 TPDC12D-20025-240 PUNTA A CUSPIDE
12355957 TPDC12D-17020-204 PUNTA A CUSPIDE
12355958 TPDC12D-28032-336 PUNTA A CUSPIDE
12355961 TPDC12D-12516-150 PUNTA A CUSPIDE
12355967 TPDC12D-14516-174 PUNTA A CUSPIDE
12355974 TPDC12D-25032-300 PUNTA A CUSPIDE
12355981 TPDC12D-22025-264 PUNTA A CUSPIDE
12355988 TPDC12D-19025-228 PUNTA A CUSPIDE
12355989 TPDC12D-30032-360 PUNTA A CUSPIDE
12355998 TPDC12D-16020-192 PUNTA A CUSPIDE
12355999 TPDC12D-27032-324 PUNTA A CUSPIDE
12356002 TPDC12D-12016-144 PUNTA A CUSPIDE
12356006 TPDC12D-14016-168 PUNTA A CUSPIDE
12356007 TPDC12D-24032-288 PUNTA A CUSPIDE
12356014 TPDC12D-21025-252 PUNTA A CUSPIDE
12356025 TPDC12D-18025-216 PUNTA A CUSPIDE
12356026 TPDC12D-29032-348 PUNTA A CUSPIDE
12356028 TPDC12D-13016-156 PUNTA A CUSPIDE
12356032 TPDC12D-15020-180 PUNTA A CUSPIDE
12356033 TPDC12D-26032-312 PUNTA A CUSPIDE
TPDC-3XD
12355936 TPDC3D-15020-45 PUNTA A CUSPIDE
12355937 TPDC3D-26032-78 PUNTA A CUSPIDE
12355953 TPDC3D-13516-41 PUNTA A CUSPIDE
12355954 TPDC3D-23025-69 PUNTA A CUSPIDE
12355962 TPDC3D-12016-36 PUNTA A CUSPIDE
12355963 TPDC3D-20025-60 PUNTA A CUSPIDE
12355971 TPDC3D-17020-51 PUNTA A CUSPIDE
12355977 TPDC3D-28032-84 PUNTA A CUSPIDE
12355983 TPDC3D-14516-44 PUNTA A CUSPIDE
12355984 TPDC3D-25032-75 PUNTA A CUSPIDE
12355993 TPDC3D-13016-39 PUNTA A CUSPIDE
12355994 TPDC3D-22025-66 PUNTA A CUSPIDE
12356003 TPDC3D-19025-57 PUNTA A CUSPIDE
12356004 TPDC3D-30032-90 PUNTA A CUSPIDE
12356011 TPDC3D-16020-48 PUNTA A CUSPIDE
12356012 TPDC3D-27032-81 PUNTA A CUSPIDE
12356017 TPDC3D-14016-42 PUNTA A CUSPIDE
12356018 TPDC3D-24032-72 PUNTA A CUSPIDE
12356036 TPDC3D-18025-54 PUNTA A CUSPIDE
12356037 TPDC3D-29032-87 PUNTA A CUSPIDE
12356041 TPDC3D-12516-38 PUNTA A CUSPIDE
12356042 TPDC3D-21025-63 PUNTA A CUSPIDE
69299920 TPDC3D-17020-51 USATO PUNTA A INSERTI TPDB
TPDC-5XD
12355938 TPDC5D-15020-75 PUNTA A CUSPIDE
12355939 TPDC5D-26032-130 PUNTA A CUSPIDE
12355955 TPDC5D-13516-68 PUNTA A CUSPIDE
12355956 TPDC5D-23025-115 PUNTA A CUSPIDE
12355964 TPDC5D-12016-60 PUNTA A CUSPIDE
12355972 TPDC5D-20025-100 PUNTA A CUSPIDE
12355978 TPDC5D-17020-85 PUNTA A CUSPIDE
12355979 TPDC5D-28032-140 PUNTA A CUSPIDE
12355985 TPDC5D-14516-73 PUNTA A CUSPIDE
12355986 TPDC5D-25032-125 PUNTA A CUSPIDE
12355995 TPDC5D-13016-65 PUNTA A CUSPIDE
12355996 TPDC5D-22025-110 PUNTA A CUSPIDE
12356005 TPDC5D-30032-150 PUNTA A CUSPIDE
12356019 TPDC5D-27032-135 PUNTA A CUSPIDE
12356023 TPDC5D-24032-120 PUNTA A CUSPIDE
12356029 TPDC5D-12516-63 PUNTA A CUSPIDE
12356038 TPDC5D-18025-90 PUNTA A CUSPIDE
12356039 TPDC5D-29032-145 PUNTA A CUSPIDE
12356043 TPDC5D-14016-70 PUNTA A CUSPIDE
12356044 TPDC5D-16020-80 PUNTA A CUSPIDE
12356045 TPDC5D-19025-95 PUNTA A CUSPIDE
12356046 TPDC5D-21025-105 PUNTA A CUSPIDE
45602511 TPDC5D-19025-95 USATO COME NUOVO PUNTA A CUSPIDE
TPDC-8XD
12355933 TPDC8D-27032-216 PUNTA A CUSPIDE
12355940 TPDC8D-15020-120 PUNTA A CUSPIDE
12355965 TPDC8D-13516-108 PUNTA A CUSPIDE
12355966 TPDC8D-23025-184 PUNTA A CUSPIDE
12355968 TPDC8D-29032-232 PUNTA A CUSPIDE
12355973 TPDC8D-20025-160 PUNTA A CUSPIDE
12355975 TPDC8D-26032-208 PUNTA A CUSPIDE
12355980 TPDC8D-17020-136 PUNTA A CUSPIDE
12355987 TPDC8D-14516-116 PUNTA A CUSPIDE
12355992 TPDC8D-25032-200 PUNTA A CUSPIDE
12355997 TPDC8D-22025-176 PUNTA A CUSPIDE
12356008 TPDC8D-28032-224 PUNTA A CUSPIDE
12356013 TPDC8D-19025-152 PUNTA A CUSPIDE
12356020 TPDC8D-16020-128 PUNTA A CUSPIDE
12356024 TPDC8D-24032-192 PUNTA A CUSPIDE
12356027 TPDC8D-30032-240 PUNTA A CUSPIDE
12356030 TPDC8D-12516-100 PUNTA A CUSPIDE
12356031 TPDC8D-21025-168 PUNTA A CUSPIDE
12356040 TPDC8D-18025-144 PUNTA A CUSPIDE
12356047 TPDC8D-12016-96 PUNTA A CUSPIDE
12356048 TPDC8D-13016-104 PUNTA A CUSPIDE
12356049 TPDC8D-14016-112 PUNTA A CUSPIDE
23344816 TPDC8D-18025-144 USATO PUNTA A INSERTI TPDB
22882535 TPDC8D-19025-152 USATO PUNTA A INSERTI TPDB
TPDX-3XD
10798818 TPDX3D-09012-27 PUNTA A CUSPIDE
18159617 TPDX3D-08012-24 PUNTA A CUSPIDE
26942965 TPDX3D-09512-29 PUNTA A CUSPIDE
38622161 TPDX3D-08512-26 PUNTA A CUSPIDE
44210259 TPDX3D-10516-32 PUNTA A CUSPIDE
83292214 TPDX3D-11016-33 PUNTA A CUSPIDE
84556900 TPDX3D-11516-35 PUNTA A CUSPIDE
95936692 TPDX3D-10016-30 PUNTA A CUSPIDE